02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 13:07

Η από 01-11-2023 Περίληψη της από 20-07-2023 Αίτησης-Προσεπίκλησης, αναφορικά με την αλλαγή σκοπού του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Δημοσθένους Σοφοκλέους Στεφανίδου»

Ανάρτηση της από 01-11-2023 Περίληψης της από 20-07-2023 Αίτησης-Προσεπίκλησης, αναφορικά με την αλλαγή σκοπού του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Δημοσθένους Σοφοκλέους Στεφανίδου», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Φωκίδος αρ. 19, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Αθανάσιο Α. Κόντη.
Η ανωτέρω αίτηση, με αριθμό κατάθεσης 663/2003/20-72023, ορίσθηκε να συζητηθεί στις 08-12-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, με αριθμό πινακίου 23 κατά τη Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας.