06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 15:13

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων για την υποβολή ηλεκτρονικών φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Αναρτηση της απόφασης Δημάρχου Δήμου Αθηναίων για την εξουσιοδότηση σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων για την υποβολή ηλεκτρονικών φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, μέσω της εφαρμογής Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής του «e-Άδειες».