23 ΜΑΪ́ΟΥ 2022 14:47

Εξουσιοδότηση Δημάρχου Δ. Αθηναίων σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων για την χρήση ψηφιακής υπογραφής σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε την Ανακοίνωση σχετικά με την εξουσιοδότηση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων από τον Δήμαρχο Αθηναίων.