31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 10:34

Επικοινωνία οφειλετών με το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών, κατά το διάστημα ισχύος των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι, δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων και αναστολής της δυνατότητας αυτοπρόσωπης παρουσίας πολιτών σε αυτές, στο πλαίσιο των προσπαθειών περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας του COVID-19, βάσει των υπ’ αριθ. 64780 και 64778/16-03-2020 Αποφάσεων Δημάρχου, παρέχεται στους οφειλέτες του Δήμου Αθηναίων, η δυνατότητα εξυπηρέτησης τους, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών, ως κάτωθι:

Τομέας E-Mail Τηλέφωνα επικοινωνίας
Τμήμα Εσόδων [email protected]
Ηλεκτρονικές Πληρωμές [email protected] 210 52.77.346,
210 52.77.348
Κοινόχρηστοι Χώροι [email protected] 210 52.77.332-3
Κλήσεις Παράνομης Στάθμευσης [email protected] 210 52.77.251,
210 52.77.217,
210 52.77.278
Ανταποδοτικά Τέλη & ΤΑΠ [email protected] 210 52.77.331
Μισθώματα [email protected] 210 52.77.312
Πολεοδομικά-Αποχέτευση [email protected] 210 52.77.307
Επισιτιστικά 0,5% [email protected] 210 52.77.330
Αναγκαστικά Μέτρα [email protected] 210 52.77.337-8