01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 03:07

Δωρεά μελέτης συντήρησης και αναστήλωσης του ταφικού μνημείου – μαυσωλείου του Χρηστάκη Ζωγράφου από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωσταντινουπολιτών

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος έχοντας υπόψη το άρθρο 377 § 1(40) του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4014/2021) (ΦΕΚ Α΄209/21.9.2011), ανακοινώνει ότι:

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωσταντινουπολιτών με την με αριθμό πρωτοκόλλου 102260/20-04-2018 επιστολή της, προς το Δήμο Αθηναίων μας γνωστοποίησε ότι προτίθεται να δωρίσει τη ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΣΤHΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ-ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ που αφορά το ομώνυμο προς υλοποίηση έργο αναστύλωσης του ταφικού μνημείου του Χρ. Ζωγράφου που βρίσκεται στον 4ο Τομέα του Α΄ Κοιμητηρίου.
Με μέριμνα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωσταντινουπολιτών η εκπόνηση της μελέτης ανατέθηκε ως εξής:

α) Η Διερεύνηση Βέλτιστων Λύσεων Αποκατάστασης Ενίσχυσης Φέροντος Οργανισμού,

μελετητές:
Βλάσιος Κουμούσης, ΠΜ ΕΜΠ, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ
Σάββας Τριανταφύλου, ΠΜ ΕΜΠ, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
Ηλίας Γκιμούσης, ΠΜ ΕΜΠ, Διδάκτωρ ΕΜΠ
Ορφέας-Δημήτριος Κουντούρογλου, ΑΜ ΕΜΠ, MSc Δομοστ. Σχεδιασμός
Απόστολος Μυλωνάς, ΑΜ ΕΜΠ
Ανάργυρος Μωϋσίδης, ΠΜ ΕΜΠ, Διδάκτωρ ΕΜΠ.

β) Αρχιτεκτονική Μελέτη,

Δημήτριος Κουτσογιάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός

γ) Μελέτη Συντήρησης των Πλαστικών & Διακοσμητικων Στοιχείων,

Πραξιτέλης Τζανουλίνος, Γλύπτης – Συντηρητής Αρχαιοτήτων.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΣΤHΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ-ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ διατίθεται προς γνώση στα γραφεία της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος (Αθηνάς 16 και Βύσσης , 5ος όροφος, τηλ. 210 3721555 πληροφορίες: κο Σπανουδάκη Αριστείδη) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr