30 ΜΑΪ́ΟΥ 2023 13:29

Διάθεση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση εκλογικών περιπτέρων και διαφημιστικών μέσων προβολής στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμ΄ 71/29-05-2023 προκηρύχθηκαν Εθνικές Εκλογές για την 25η Ιουνίου 2023.

Βάσει της διάταξης του άρθρου 44 του π.δ/τος 26/2012 θα πρέπει εντός 3 ημερών από την προκήρυξη των εκλογών να διατεθούν στα πολιτικά κόμματα, τους συνδυασμούς πολιτικών κομμάτων χώροι και διαφημιστικά μέσα για την προβολή τους.

Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00πμ θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αθηνάς 63 – 2ος Όροφος) με θέμα τη διάθεση των κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση των κεντρικών εκλογικών περιπτέρων και διαφημιστικών μέσων προβολής ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών την 25η Ιουνίου 2023.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των κομμάτων που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από το πολιτικό κόμμα ή πολιτικό συνδυασμό τον οποίο εκπροσωπούν. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση να επικοινωνήσετε στους τηλ αριθμούς 210 5277201 και 210 5277216