30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 11:37

Αποτελέσματα κλήρωσης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων και προθεσμία δηλώσεων αποδοχής

Στην Αθήνα σήμερα 30 Μαρτίου του 2022 και ώρα 11:00 πμ., διεξήχθη στο Τμήμα Εκπαίδευσης Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού , δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την Α.Π. 76858 / 17-0322 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων.

Η κλήρωση για την επιλογή των υποψηφίων, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω πρόσληψη, έγινε με χρήση κλήρου.

Από την κλήρωση αυτή εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός και πιο συγκεκριμένα οκτώ (8) ασκουμένων δικηγόρων και δύο (2) επιλαχόντων αυτών με σειρά κλήρωσης:

Σειρά

Α.Π.

1

85212/28.03.2022

2

85709/28.03.2022

3

85211/28.03.2022

4

80252/21.03.2022

5

79233/21.03.2022

6

79955/21.03.2022

7

80887/22.03.2022

8

86154/28.03.2022

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

9

84565/24.03.2022

10

78605/20.03.2022

Επισημαίνεται ότι οι επιλαχόντες αντικαθιστούν κατά σειρά προτεραιότητας οποιαδήποτε αποχώρηση ή μη αποδοχή των αρχικών κληρωθέντων.

Οι πρώτοι οκτώ (8) υποψήφιοι δικηγόροι που αναδείχθηκαν από την παραπάνω κλήρωση, καλούνται να δηλώσουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή τους να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Δήμο Αθηναίων αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] του Τμήματος Εκπαίδευσης Ανάπτυξης Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων.