25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 14:29

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την κατάρτιση Πίνακα Ένταξης Διαμερισμάτων στο Πρόγραμμα «Κάλυψη», τα οποία βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση Δημάρχου σχετικά με την κατάρτιση Πίνακα Ένταξης Διαμερισμάτων στο Πρόγραμμα «Κάλυψη», τα οποία βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 24777/07-03-2023 ΚΥΑ, άρθρο 7.