23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 12:28

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον Ορισμό Υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων ως μεσεγγυούχου για την εκτέλεση της υπ’αριθμ. 1443/2023 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία)

Δείτε την Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον Ορισμό Υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων ως μεσεγγυούχου για την εκτέλεση της υπ’αριθμ. 1443/2023 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία)