16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 00:57

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό της κα. Μαρίας (Μάρω) Ευαγγελίδου του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας ως μέλος-αναπληρώτρια του Δημάρχου Αθηναίων στο συμβούλιο Ενεργειακά Ουδέτερων Πόλεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Δείτε παρακάτω την Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό της κα. Μαρίας (Μάρω) Ευαγγελίδου του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας ως μέλος-αναπληρώτρια του Δημάρχου Αθηναίων στο συμβούλιο Ενεργειακά Ουδέτερων Πόλεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος