24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 11:53

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην κ. Μαρία (Μάρω) Ευαγγελίδου, Αντιδήμαρχο Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας

Δείτε την Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην κ. Μαρία (Μάρω) Ευαγγελίδου, Αντιδήμαρχο Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας.