27 ΜΑΪ́ΟΥ 2022 09:46

Απόφαση ανάθεσης σε υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την αποσφράγιση διαμερίσματος επί της οδού Δ.Σούτσου 38

Διαβάστε την Απόφαση