21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 20:23

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Υπεύθυνου Παραλαβής Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4990/2022 (ΦΕΚ 210/Α΄/11-11-2022) στο Δημο Αθηναίων

Δείτε παρακάτω την υπ’αριθ. 361104/28-12-2023 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την με την Απόφαση Ορισμου Υπεύθυνου Παραλαβής Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4990/2022 (ΦΕΚ 210/Α΄/11-11-2022) στον Δήμο Αθηναίων