23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 09:49

Ανασυνταχθείς Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας κωδικού θέσης 129 της υπ’ αριθμό ΣΟΧ 4/2023 Ανακοίνωσης

Ανακοινώνεται ο Ανασυνταχθείς Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας κωδικού θέσης: 129 ειδικότητας: ΠΕ Ψυχολόγων (Πολυδύναμο Κέντρο Πετραλώνων 3η ΔΚ) της με Α.Π. 191935/ 29-06-2023 Ανακοίνωσης υπ’αριθμό ΣΟΧ 4/2023 η οποία αφορούσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την υλοποίηση  του Υποέργου 1 «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων»