11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 12:59

Ανάρτηση της από 31-07-2023 Περίληψης της από 31-07-2023 Αίτησης (Γ.Α.Κ. 6421 και Ε.Α.Κ. 873/31-07-2023), του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Ανάρτηση της από 31-07-2023 Περίληψης της από 31-07-2023 Αίτησης (Γ.Α.Κ. 6421 και Ε.Α.Κ. 873/31-07-2023), του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ιασίου 1, με την οποία ζητείται η αλλαγή σκοπού της διαθήκης του Δημητρίου Μαρκάτη, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Δημήτριο Κ. Πωβαρέτο

Δικάσιμος για την συζήτηση της αίτησης ορίστηκε 20η-02-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ., ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (1ο Τμήμα), κατά τη διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας.