23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 12:28

Ανάρτηση της από 28-02-2024 αίτησης του φιλανθρωπικού σωματείου – ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ» (Πινάκιο 29)

Ανάρτηση της από 28-02-2024 αίτησης του φιλανθρωπικού σωματείου – ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ» το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας αρ. 137 και εκπροσωπείται νόμιμα, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Αλέξανδρο Παπατσώρη.

Δικάσιμος για την συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η 28η Μάιου 2024, ημέρα Τρίτη (Πινάκιο 29) ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα –Δημόσιο Τριμελές).