28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 14:13

Ανάρτηση της από 19-02-2024 περίληψη αίτησης, της από 03-02-2023 αίτησης ερμηνείας της από 19-03-2010 διαθήκης του Αριστοτέλους Γιαννακού του Χρήστου, από το κοινωφελές σωματείο με την επωνυμία «Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών» (Ε.Ο.Π.Α.)

Ανάρτηση της από 19-02-2024 περίληψης, της από 03-02-2023 αίτησης ερμηνείας της από 19-03-2010 διαθήκης του Αριστοτέλους Γιαννακού του Χρήστου, από το κοινωφελές σωματείο με την επωνυμία «Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών» (Ε.Ο.Π.Α.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 6, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Κωνσταντίνο Χ. Αναγνώστου.

Η ανωτέρω αίτηση με γενικό αριθμό κατάθεσης 1075 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 186, ορίσθηκε να συζητηθεί στις 02-04-2024, στο ακροατήριο του 1ου Τμήματος (Δημόσιο) του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 15 κατά τη Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας.