10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 13:35

Ανάρτηση της από 11-12-2023 περίληψης της από 07-12-2022 Αίτησης της Ασπασίας Πίσπα κλπ., που αφορά το Κληροδότημα του Σωτηρίου Πίσπα

Ανάρτηση της από 11-12-2023 Περίληψης της από 7-12-2022 Αίτησης αναφορικά με το Κληροδότημα του Σωτηρίου Πίσπα, με πληρεξούσια Δικηγόρο την κ. Μαρία Σ. Ανδριοπούλου.

Η ανωτέρω αίτηση των: 1) Ασπασίας Πίσπα του Αλκιβιάδη συζύγου Ιωάννη Κομνηνού, 2) Κωνσταντίνου Πίσπα του Αλκιβιάδη, 3) Ασπασίας Πίσπα του Γεωργίου και της Μαρίας, 4) Αικατερίνης συζύγου Νικολάου Κατσαρού, το γένος Ιωάννη Τσιόμπα και Γλυκερίας Πίσπα και 5) Χρυσής συζύγου Χρήστου Τριχιά, το γένος Ιωάννη Τσιόμπα και Γλυκερίας Πίσπα, κατά του Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρ. Σερβίας αρ. 8-10, όπως αυτή επαναπροσδιορίστηκε με την από 30-10-2023 κλήση των ως άνω αιτούντων κατόπιν εκδόσεως της υπ΄αριθμ. 2862/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της ως άνω αίτησης.

Δικάσιμος για την συζήτηση της αίτησης ορίστηκε 13η-02-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ., στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές), αρ. πινακίου 18, κατά τη διαδικασίας της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.