05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 08:00

Ανάρτηση της από 11-12-2023 περίληψη της από 15-03-2023 Αίτησης του η Ιδρύματος με την επωνυμία “ΊΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ”

Ανάρτηση της από 11-12-2023 Περίληψης της από 15-03-2023 Αίτησης του Ιδρύματος με τη επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ», με την οποία ζητείται η μεταβολή της εκμετάλλευσης της αφιερωθείσας υπέρ του αιτούντος Ιδρύματος περιουσίας.

Η ανωτέρω αίτηση ορίσθηκε να συζητηθεί κατόπιν αναβολής στις 06-02-2024, ημέρα Τρίτη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών.