10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 12:30

Ανάρτηση της από 08-11-2023 περίληψης της από 05-05-2023 Αίτησης του η Ιδρύματος με την επωνυμία «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ»

Ανάρτηση της από 08-11-2023 περίληψης της από 05-05-2023 αίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί διάλυσης του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ορφανοτροφείο Χαραλάμπους Ιωσηφόγλου», και διάθεσης της περιουσίας του προς εξυπηρέτηση για το ίδιο ή άλλο κοινωφελή σκοπό, με πληρεξούσια Δικηγόρο την κ. Αικατερίνη Πατσούρου.

Η ανωτέρω αίτηση, με αριθμό κατάθεσης 4083/597/2023, ορίσθηκε να συζητηθεί στις 13-02-2024 και ώρα 11.00 πμ, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, 2ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές, με αριθμό Πινακίου 19/Ακροατήριο Εφετείου Αθηνών, Α1 (Ισόγειο), Λεωφ. Αλεξάνδρας και Κυρίλλου Λουκάρεως 14.