13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 10:46

Ανάρτηση της από 01-02-2024 Περίληψης της από 10-04-2023 Αίτησης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Χριστοδούλου Ευθυμίου

Ανάρτηση της από 01-02-2024 Περίληψης της από 10-04-2023 Αίτησης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Χριστοδούλου Ευθυμίου, εδρεύουσα στην Αθήνα επί της οδού Γαμβέτα 4, αναφορικά με την ερμηνεία διαθήκης του Χριστοδούλου Ευθυμίου, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Κωνσταντίνο Α. Λιούμα.

Η ανωτέρω αίτηση, με αριθμό κατάθεσης 149/13-04-2023, ορίσθηκε να συζητηθεί μετ΄ αναβολή στις 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά τη Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας.