27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 09:35

Ανάρτηση της από 24-04-2023 περίληψης της από 17-10-2022 αίτησης των κ. Ιωάννη Δέτση και κ. Εμμανουήλ Στάμου αναφορικά με την ερμηνεία διαθήκης του Πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη που θα συζητηθεί στις 30-05-2023

Ανάρτηση της από 24-04-2023 περίληψης της από 17-10-2022 αίτησης των κ. Ιωάννη Δέτση του Δημητρίου και κ. Εμμανουήλ Στάμου του Παύλου, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Θεόδωρο Πιπιλή, αναφορικά με την ερμηνεία διαθήκης του Πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη, με την οποία κατελήφθη περιουσία για κοινωφελή σκοπό.

Η ανωτέρω αίτηση ορίσθηκε να συζητηθεί μετ΄αναβολής στις 30-05-2023, ενώπιων του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας.