30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 09:42

Περίληψη αίτησης αναφορικά με τη ερμηνεία διαθήκης του Σταύρου Κάλτσα που θα συζητηθεί στις 09-01-2023

Ανάρτηση της από 18-11-2022 περίληψης, της από 05-04-2022 αίτησης ερμηνείας διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού, του Μιχαήλ Κάλτσα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, με ΓΑΚ 1126/2022 και ΕΑΚ 967/2022, εκτελεστή της από 06-08-2013 ιδιόγραφης διαθήκης του Σταύρου Κάλτσα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, με την οποία συνίσταται αιτία θανάτου το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΤΣΑ» στον Πρίνο της Θάσου και πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Νικόλαο Κ. Δασκαλάκη.

Η ανωτέρω αίτηση ορίσθηκε να συζητηθεί κατόπιν αναβολής, στις 09-01-2023, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (αρ. πινακίου 44), κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.