15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 11:52

Ανάρτηση της από 13-02-2023 Περίληψης της από 09-02-2023 Αίτησης των μελών της Μπαγκείου Επιτροπής αναφορικά με τη δωρεά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιωάννη Μπάγκα που θα συζητηθεί στις 28-03-2023

Ανάρτηση της από 13-02-2023 Περίληψης της από 09-02-2023 Αίτησης των μελών της Μπαγκείου Επιτροπής: α) Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β΄ κατά κόσμον Ιωάννη Λιάπη, β) Υπουργού Εξωτερικών Νικόλαου-Γεώργιου Δένδια, γ)Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως του Κωνσταντίνου, δ)Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Γκίκα Χαρδούβελη του Αγγέλου και ε) του Φίλιππου Δραγούμη του Μάρκου, με πληρεξούσια Δικηγόρο την κ. Ελένη Ιωαν. Παπαδέα, αναφορικά με τη δωρεά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιωάννη Μπάγκα του Μιχαήλ στο Ελληνικό Δημόσιο, υπέρ κοινωφελών σκοπών.

Η ανωτέρω αίτηση με αριθμό κατάθεσης 1167/214/2023, ορίσθηκε να συζητηθεί στις 28-03-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (πινάκιο 2ο Τμήμα – Δημόσιο Τριμελές – αρ.19), Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας.