26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 00:00

26/07/2023 – 31/07/2023: Διαβούλευση για τον καθορισμό χώρου στάσης-στάθμευσης τριών (3) γενικών θέσεων για οχήματα ΑμεΑ επί της οδού Μαρτζώκη 5 και 7

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Καθορισμός χώρου στάσης-στάθμευσης τριών (3) γενικών θέσεων για οχήματα ΑμεΑ επί της οδού Μαρτζώκη 5 και 7, Αθήνα,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση : Αθηνάς 16, Τηλ. : 210 3721526)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 31.07.2023 και ώρα 09:00.