30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 06:00

30/09/2022 – 10/10/2022: Διαβούλευση για χωροθέτηση πλαισίων προβολής μηνυμάτων κοινωνικού, πολιτιστικού και πολιτικού ενδιαφέροντος στις επτά Δημοτικές Κοινότητες

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Χωροθέτηση πλαισίων προβολής μηνυμάτων κοινωνικού, πολιτιστικού και πολιτικού ενδιαφέροντος στις επτά Δημοτικές Κοινότητες,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ιερά Οδός 151, τηλ.: 210 3402426)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 10.10.2022 και ώρα 09:00.