30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 00:21

30/06/23 – 03/07/23: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας της οδού Ευγενίου Βουλγάρεως από την οδό Μαλάμου έως την οδό Αναπαύσεως

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας της οδού ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ από την οδό ΜΑΛΑΜΟΥ έως την οδό ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ απαραίτητη για την ανέγερση οικοδομής επί της οδού Ευγενίου Βουλγάρεως 2,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Σχεδίου Πόλεως & Αστικου Περιβάλλοντος -Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση : Λιοσίων 22, τηλ. : 210 3721548)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 3.7.2023 και ώρα 09:00.