30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 00:14

30/06/23 – 03/07/23: Διαβούλευση για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας της οδού Φραγκόπουλου από την οδό Σωτ. Σκίπη έως την οδό Αχ. Κύρου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας της οδού ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ από την οδό ΣΩΤ. ΣΚΙΠΗ έως την οδό ΑΧ. ΚΥΡΟΥ απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, φρεατίων επίσκεψης και συνδέσεων ακινήτων, καθώς και κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης, στην περιοχή ευθύνης του Ε’ τομέα Αθήνας»,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Σχεδίου Πόλεως & Αστικου Περιβάλλοντος -Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση : Λιοσίων 22, τηλ. : 210 3721548)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 3.7.2023 και ώρα 09:00