30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 00:11

30/06/23 – 03/07/23: Διαβούλευση για την εξασφάλιση προσβασιμότητας εντός και πέριξ των Δικαστικών Μεγάρων επί των οδών Κάλβου και Δέγλερη

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Εξασφάλιση προσβασιμότητας εντός και πέριξ των Δικαστικών Μεγάρων επί  των οδών Κάλβου και Δέγλερη με την κατασκευή πεζοδρομίων για τη  δημιουργία επιπέδων κίνησης οριζοντίων ή χαμηλής κλίσης και επαρκούς πλάτους  σύμφωνα με την «προσβάσιμη αλυσίδα» διασφαλίζοντας την αυτονομία, την άνεση και την ασφάλεια κίνησης των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς ασυνέχειες  στην 7η Δ.Κ. ,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, Δ/νση Αθηνάς 16. τηλ. : 210-3721553)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις
στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 3.7.2023 και ώρα 09:00.