29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 06:29

29/06/2023 – 03/07/2023: Διαβούλευση για την προσωρινή διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της ανωνύμου οδού μεταξύ των στρατοπέδων Φακίνου και Τσιγάντε και του Φυτωρίου του Δήμου Αθηναίων, κάθετης στη Λεωφ. Παναγιώτη Κανελλοπούλου 7

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινή διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της ανωνύμου οδού μεταξύ των στρατοπέδων Φακίνου και Τσιγάντε και του Φυτωρίου του Δήμου Αθηναίων, κάθετης στη Λεωφ. Παναγιώτη Κανελλοπούλου 7,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, Δ/νση Αθηνάς 16. τηλ. : 210 3218362)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 3.7.2023 και ώρα 09:00.