29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 08:48

29/04/2022 – 09/05/2022: Διαβούλευση για απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα, στο τμήμα του παραδρόμου Λ. Κηφισού, από την ανώνυμη οδό ως την οδό Αυλώνος

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα, στο τμήμα του παραδρόμου Λ. Κηφισού, από την ανώνυμη οδό ως την οδό Αυλώνος. Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται με την κατάλληλη σήμανση μέσω της ανωνύμου οδού στην οδό Αυλώνος, όπου υπάρχει σήμανση με πινακίδα Ρ-2 ΣΤΟΠ προ της διασταυρώσεως της με την οδό Αυλώνος,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος- Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας- Αθηνάς 16, τηλ. : 210 3229232)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις
στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 9.5.2022 και ώρα 09:00.