28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 02:27

28/07/2022 – 01/08/2022: Διαβούλευση για τοποθέτηση κάδων για την περισυλλογή και ανακύκλωση υφασμάτινων ειδών, στις επτά Δημοτικές Κοινότητες του Δ. Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Τοποθέτηση κάδων για την περισυλλογή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών, σε διακόσια πενήντα (250) σημεία στις επτά Δημοτικές Κοινότητες του Δ. Αθηναίων,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων- Ιερά Οδός 151, τηλ. : 210 3402486)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις
στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 1.8.2022 και ώρα 09:00.