28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 11:50

28/06/2024 – 02/07/2024: Διαβούλευση για την τοποθέτηση της κινητής μονάδας πλυντηρίων ρούχων για αστέγους Ithaca Laundry επί της πλατείας Κουμουνδούρου κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή και ώρες 10:00-18:00, με χρονική διάρκεια τοποθέτησης από 01.07.2024 έως 31.12.2024

Η Δημοτική Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, προβαίνει σε διαβούλευση και καλεί τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 :

“Τοποθέτηση της κινητής μονάδας πλυντηρίων ρούχων για αστέγους Ithaca Laundry επί της πλατείας Κουμουνδούρου κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή και ώρες 10:00-18:00, με χρονική διάρκεια τοποθέτησης από 01.07.2024 έως 31.12.2024”.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους έως την Τρίτη 02.07.2024 και ώρα 09:00,με τους εξής δύο τρόπους: α) απευθυνόμενοιστη Δημοτική Επιτροπή, οδός Λιοσίων 22, 4ος όροφος, τηλ: 210 5277432 και β) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, οδός Λιοσίων 22, Αθήνα, τηλ. 210-5277267, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]