26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 00:00

26/07/23 – 31/07/23: Διαβούλευση για την επέκταση πεζοδρομίου για δημιουργία ράμπας ΑμεΑ σε διάβαση επί της οδού Κόνωνος 13, έναντι ΕΛΕΠΑΠ

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Επέκταση πεζοδρομίου για δημιουργία ράμπας ΑμεΑ σε διάβαση επί της οδού Κόνωνος 13, έναντι ΕΛΕΠΑΠ,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων – Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και  Προγραμματισμού, Δ/νση : Αθηνάς 16,  Τηλ. : 210 3214883)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 31.07.2023 και ώρα 09:00.