26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 12:28

26/11/2021 – 29/11/2021: Διαβούλευση για την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων επί της οδού Βορέου έμπροσθεν του κτιρίου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Α., εντός των διοικητικών ορίων του

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων επί της οδού Βορέου έμπροσθεν του κτιρίου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Α., εντόςτων διοικητικών ορίων του,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Αθηνάς 16, τηλ. 210 3229232)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 29.11.2021 και ώρα 09:00.