25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 06:00

25/08/2023 – 28/08/2023: Διαβούλευση για παραχώρηση χρήσης εσοχής, για την εξυπηρέτηση οχημάτων του «GRECOTEL THE DOLLI ATHENS», επί της οδού Μητροπόλεως έναντι του αριθμού 49

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄ εφαρμογή της §2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

«Παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης υπάρχουσας εσοχής, για την εξυπηρέτηση οχημάτων του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος «GRECOTEL THE DOLLI ATHENS», της εταιρείας ΦΑΙΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α, επί της οδού Μητροπόλεως έναντι του αριθμού 49»,

το οποίο εμπίπτει στην §1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση: Αθηνάς 16, τηλ.: 210 3721506.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 28.08.2023 και ώρα 09:00.