25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 06:00

25/08/2023 – 28/08/2023: Διαβούλευση για μη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Πανεπιστημίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανάκλησης των ήδη χορηγηθεισών αδειών

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄ εφαρμογή της §2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Α) Μη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), καθ΄ όλο το μήκος του πεζοδρομίου της οδού, εκτός των παρόδιων στοών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και Β) ανάκληση των ήδη χορηγηθεισών αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επί της ανωτέρω οδού, εκτός των παρόδιων στοών,

το οποίο εμπίπτει στην §1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων- Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, Δ/νση: Λιοσίων 22, τηλ.: 210 5277245.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 28.08.2023 και ώρα 09:00.