Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄ εφαρμογή της §2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Μελέτη του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στην περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και στην ευρύτερη περιοχή αυτής στον Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων», στην 3η Δημοτική Κοινότητα,

το οποίο εμπίπτει στην §1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων- Τμήμα Μελετών Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού-Δ/νση: Αθηνάς 16, τηλ.: 210 3721562

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 28.08.2023 και ώρα 09:00.