25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 06:00

25/08/2023 – 28/08/2023: Διαβούλευση για καθορισμό της αφετηρίας και των στάσεων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης αστικής περιήγησης πόλεων

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄ εφαρμογή της §2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Kαθορισμός της αφετηρίας καθώς και των στάσεων των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων,

το οποίο εμπίπτει στην §1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων- Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, Δ/νση: Λιοσίων 22, τηλ.: 210 5277201-205.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 28.08.2023 και ώρα 09:00.