25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 11:03

25/02/2022 – 28/02/2022: Διαβούλευση για προσωρινή δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου κίνησης πεζών, στη συμβολή των οδών Καλλιγά 22 και Μομφεράτου, και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην οδό Μομφεράτου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινή δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου κίνησης πεζών, με διαπλάτυνση πεζοδρομίων στη συμβολή των οδών Καλλιγά 22 και Μομφεράτου, σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης παραπλεύρως του διαπλατυσμένου τμήματος της οδού Μομφεράτου,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Αθηνάς 16, τηλ. 210- 5277748)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις
στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 28.2.2022 και ώρα 09:00.