24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 01:41

24/12/2021 – 27/12/2021: Διαβούλευση για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την χωροθέτηση τριάντα (30) θέσεων παραγωγών-πωλητών στο Πάρκο Δρακοπούλου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την χωροθέτηση τριάντα (30) θέσεων παραγωγών-πωλητών στο Πάρκο Δρακοπούλου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι «Αγορές Αλληλεγγύης Χωρίς Μεσάζοντες» και έγκριση του «Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Αλληλεγγύης χωρίς Μεσάζοντες»,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων- Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών & Συναφών Δράσεων, Λιοσίων 22, τηλ. 2105277209)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (2105277432) καθώς και στο [email protected] έως την 27.12.2021 και ώρα 09:00.