19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 10:14

Περίληψη αίτησης ερμηνείας διαθήκης του διαθέτη Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη που θα συζητηθεί στις 24-05-2022

Ανάρτηση της από 07-04-2022 Περίληψης της από 01-02-2022 αίτησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών” και “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης” με πληρεξούσια δικηγόρο την κυρία Βαρβάρα Μέργου, αναφορικά με την ερμηνεία-καθορισμού τρόπου επωφελέστερης αξιοποίησης περιουσίας (τροποποίηση σκοπού) Διαθήκης του Διαθέτη Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη.
Η εν λόγω αίτηση με ΓΑΚ 712/2022 και ΕΑΚ 116/2022, θα συζητηθεί στις 24 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Πινάκιο:1ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές).