23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 09:20

24/02/2022 – 28/02/2022: Διαβούλευση για έγκριση μελέτης με θέμα «Δημιουργία πράσινων διαδρομών με ανάπλαση της πλατείας Αγ. Γεωργίου και πεζοδρόμων Τιμαίου και Μοναστηρίου και διαμόρφωση των οδών Τιμαίου και Μοναστηρίου σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας στην 4η Δ.Κ»

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Έγκριση της μελέτης με θέμα «Δημιουργία πράσινων διαδρομών με ανάπλαση της πλατείας Αγ. Γεωργίου και πεζοδρόμων Τιμαίου και Μοναστηρίου και διαμόρφωση των οδών Τιμαίου και Μοναστηρίου σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας στην 4η Δ.Κ.»,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού, Αθηνάς 16 και Βύσσης, Πλατεία Καραμάνου, Αθήνα, τηλ. 210- 3721553)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 28.2.2022 και ώρα 09:00.