22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 01:14

22/09/23 – 25/09/23: Διαβούλευση για τις παρεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο επί του πεζόδρομου Χίλλ 3-5, στη Πλάκα για την κατασκευή αναβατόριου ΑΜΕΑ, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια της προσβασιμότητας, στη 1η Δημοτική Κοινότητα

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παρεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο επί του πεζόδρομου Χίλλ 3-5, στη Πλάκα για την κατασκευή αναβατόριου ΑΜΕΑ, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια της προσβασιμότητας, στη 1η Δημοτική Κοινότητα,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων – Τμ. Μελετών Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού , Δ/νση Αθηνάς 16. τηλ. : 210 3721562)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 25.9.2023 και ώρα 09:00.