22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 01:17

22/09/23 – 25/09/23: Διαβούλευση για την παράταση ισχύος των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ από την οδό ΜΑΛΑΜΟΥ έως την οδό ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, απαραίτητη για την ανέγερση οικοδομής επί της οδού Ευγενίου Βουλγάρεως 2

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παράταση ισχύος των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ από την οδό ΜΑΛΑΜΟΥ έως την οδό ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, απαραίτητη για την ανέγερση οικοδομής επί της οδού Ευγενίου Βουλγάρεως 2,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος Τμ. Βιώσιμης Κινητικότητας , Δ/νση : Αθηνάς 16, τηλ. : 210- 3721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 25.9.2023 και ώρα 09:00.