22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 01:20

22/09/23 – 25/09/23: Διαβούλευση για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην οδό Κοτυαίου έμπροσθεν της εισόδου του κτιρίου με αριθμό 8 και κατάργηση μίας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης κατοίκων

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην οδό Κοτυαίου έμπροσθεν της εισόδου του κτιρίου με αριθμό 8 και κατάργηση μίας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης κατοίκων,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος Τμ. Βιώσιμης Κινητικότητας , Δ/νση : Αθηνάς 16, τηλ. : 210- 3721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 25.9.2023 και ώρα 09:00.