22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 00:00

22/06/2021 – 24/06/2021: Διαβούλευση για την αποδοχή των απαιτούμενων μελετών των κατασκευαστικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, για το Λόφο του Στρέφη

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

 Αποδοχή των απαιτούμενων μελετών που εκπονήθηκαν για το σύνολο των κατασκευαστικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, για το Λόφο του Στρέφη,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κανελλοπούλου 7, τηλ. 2107789693)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (2105277432) καθώς και στο [email protected]  έως την 24.6.2021 και ώρα 09:00.