21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 06:00

21/01/2022 – 24/01/2022: Διαβούλευση για ίδρυση και χωροθέτηση αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών στην περιοχή «Θησείο» και κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Ίδρυση και χωροθέτηση αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών στην περιοχή «Θησείο» του Δήμου Αθηναίων και κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων-Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών & Συναφών Δράσεων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277202-209)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις
στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 24.1.2022 και ώρα 09:00.