20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 00:22

20/10/23 – 23/10/23: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Στενών Πόρτας, από την οδό Νεοφρόνος έως την οδό Διοχάρους, απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση οδικού δικτύου όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων ( 1η έως 7η Δημοτική Κοινότητα ) για το έτος 2019»

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Στενών Πόρτας, από την οδό Νεοφρόνος έως την οδό Διοχάρους, απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση οδικού δικτύου όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων ( 1η έως 7η Δημοτική Κοινότητα ) για το έτος 2019»,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Αθηνάς 16, τηλ. : 210- 3229232)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 23.10.2023 και ώρα 09:00.