20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 00:25

20/10/23 – 23/10/23: Διαβούλευση για την παράταση ισχύος των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που αφορούν τις τροποποιήσεις στην κυκλοφορία και συγκεκριμένα την κατάργηση υφιστάμενου χώρου στάθμευσης δικύκλων και την κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος επί της οδού Σίνα, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Σόλωνος

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παράταση ισχύος των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που αφορούν τις τροποποιήσεις στην κυκλοφορία και συγκεκριμένα την κατάργηση υφιστάμενου χώρου στάθμευσης δικύκλων και την κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος επί της οδού Σίνα, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Σόλωνος,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Αθηνάς 16, τηλ. : 210- 3229232)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 23.10.2023 και ώρα 09:00.